Yuav Tso Chaw Li Cas Thiaj Yooj Yim 5-Qib Muag Online Funnel

Hauv ob peb lub hlis dhau los, ntau lub lag luam hloov mus rau kev lag luam online vim yog COVID-19. Qhov no tso ntau lub koom haum thiab cov lag luam me ua kom sib txig kom tau txais txiaj ntsig zoo nrog cov lag luam digital, tshwj xeeb tshaj yog cov tuam txhab uas tso siab feem ntau ntawm kev muag khoom los ntawm lawv cov khw muag khoom cib thiab cov muag khoom. Thaum cov khw noj mov, khw muag khoom, thiab ntau lwm tus tab tom pib qhib dua, zaj lus qhia tau kawm dhau ob peb lub hlis dhau los yog qhov tseeb - kev lag luam online yuav tsum yog ib feem ntawm koj tag nrho