3 Cov Yuam Kom Tsim Kom Muaj Kev Sib Tham Sib Tham Zoo

AI chatbots tuaj yeem qhib lub qhov rooj kom muaj kev paub zoo dua qub thiab nce kev sib tham ntawm cov neeg siv khoom. Tab sis lawv kuj tseem tuaj yeem tso koj cov neeg siv khoom paub. Nov yog yuav ua li cas thiaj yog. Cov neeg siv khoom niaj hnub no xav kom cov lag luam xa tus kheej thiab xav tau kev paub 24 teev nyob rau ib hnub, xya hnub hauv ib lub lis piam, 365 hnub ntawm lub xyoo. Cov tuam txhab hauv txhua qhov kev lag luam yuav tsum nthuav lawv txoj hauv kev txhawm rau muab cov neeg siv khoom tswj hwm lawv nrhiav thiab hloov pauv kev nkag mus