Tsim Kom Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Cov Neeg Siv Khoom Kom Zoo

Kev tshawb nrhiav tsis ntev los no pom tau tias 66 feem pua ​​ntawm cov cuj pwm ua lag luam hauv online suav nrog cov kev xav. Cov neeg tau txais kev pab tab tom nrhiav rau lub sijhawm ntev, kev xav zoo txuas uas mus dhau yuav cov nyees khawm thiab cov phiaj xwm tshaj tawm. Lawv xav kom muaj kev zoo siab, so lossis muaj kev zoo siab thaum lawv mus yuav online nrog cov khw muag khoom. Cov tuam txhab yuav tsum tsim tawm los ua kom cov kev sib txuas nrog cov neeg siv khoom lag luam thiab tsim kom muaj lub siab ntev uas muaj feem cuam tshuam dhau ntawm ib qho kev yuav khoom. Yuav cov nyees khawm thiab cov lus tshaj tawm hauv cov kev tshaj tawm