Pollfish: Yuav xa cov lus nug thoob ntiaj teb Online li cas tau ntawm txawb

Koj tau tsim kev soj ntsuam kev lag luam zoo meej. Tam sim no, koj yuav faib koj cov lus nug li cas thiab tau cov lus teb ntawm cov lus teb sai npaum li cas? 10% ntawm lub ntiaj teb $ 18.9 bil kev tshawb fawb txog kev lag luam yog siv rau kev tshuaj ntsuam online hauv Teb Chaws Asmeskas Koj tau mulled tshaj qhov no ntau zaus tshaj qhov koj tau mus rau lub tshuab kas fes. Koj tau tsim cov lus nug tshawb fawb, tsim txhua qhov kev sib xyaw ntawm cov lus teb – txawm tias txig ntawm cov txheej txheem ntawm cov lus nug. Tom qab ntawv koj soj ntsuam daim ntawv ntsuam xyuas, thiab hloov pauv