Pollfish: Yuav xa cov lus nug thoob ntiaj teb Online li cas tau ntawm txawb

Sijhawm Nyeem Ntawv: 3 feeb Koj tau tsim kev soj ntsuam kev lag luam zoo meej. Tam sim no, koj yuav faib koj cov lus nug li cas thiab tau cov lus teb ntawm cov lus teb sai npaum li cas? Koj tau mulled tshaj qhov no ntau zaus dua li koj tau mus rau lub tshuab kas fes. Koj tau tsim cov lus nug tshawb fawb, tsim txhua qhov kev sib xyaw ntawm cov lus teb – txawm tias txig ntawm cov txheej txheem ntawm cov lus nug. Tom qab ntawv koj tshuaj xyuas, thiab hloov daim ntawv sojntsuam. Tom qab ntawv koj muab daim ntawv tshawb fawb qhia rau lwm tus rau lawv kev tshuaj xyuas, thiab tej zaum yuav hloov nws