Los Ntawm Tus Kheej Los Ntawm Qhov Kev Qhia Kom Ua Tau Zoo Siab

Cov neeg muaj lub siab loj siab ntsws (EQ) yog qhov zoo nyiam, qhia tau tias muaj zog thiab feem ntau muaj kev vam meej dua. Lawv txawj xav thiab muaj kev paub txog kev sib raug zoo: lawv qhia kom paub txog lwm tus lub siab thiab qhia qhov kev paub no rau hauv lawv cov lus thiab kev ua. Lawv tuaj yeem pom qhov sib koom ua ke nrog ntau tus neeg thiab cob qhia kev sib raug zoo uas mus dhau kev ua phooj ywg thiab muaj peev xwm sib raug zoo. Lawv ua tiav qhov no los ntawm kev ceeb toom thiab txheeb xyuas