Infographic: Cov Neeg Xam Xaj Neeg Laus txawb thiab Kev Siv Is Taws Nem

Cov lus hais tseg uas cov neeg laus siv tsis tau, tsis nkag siab, lossis tsis xav siv sijhawm nyob online yog muaj thoob plaws hauv peb lub zej zog. Txawm li cas los xij, puas yog raws cov lus tseeb? Nws yog qhov tseeb tias Millennials ua tus thawj cov kev siv Is Taws Nem, tab sis puas muaj tiag tias ob peb Tus Me Nyuam Boomers nyob thoob plaws lub ntiaj teb? Peb tsis xav li thiab peb tab tom ua pov thawj rau nws. Cov neeg laus tau txais thiab siv cov cuab yeej tshiab niaj hnub no hauv kev nce qib zuj zus tam sim no. Lawv tau paub