3 Lub Laj Thawj Muag Cov Kws Muag Khoom Tsis Muaj Kev Ntsuam Xyuas

Cov duab ib txwm muaj los ntawm cov neeg muag tau zoo yog ib tus neeg muab tawm (tej zaum nrog ib qho khoom noj khoom haus) thiab cov hnab ris luv), tub rog nrog kev muaj peev xwm, kev yaum, thiab kev ntseeg hauv yam uas lawv muag. Thaum lub peev xwm thiab ntxim nyiam yeej ua lub luag haujlwm hauv kev muag khoom niaj hnub no, kev tshuaj xyuas tau tshwm sim los ua cov cuab yeej tseem ceeb hauv txhua pab pawg muag khoom lub thawv. Cov ntaub ntawv yog qhov tseem ceeb ntawm cov txheej txheem kev muag khoom niaj hnub no. Ua tawm hauv cov ntaub ntawv feem ntau txhais tau tias yog rho tawm cov kev pom tseeb