Koj Koj (Tseem) Tau Xa Ntawv: Vim li cas thiaj yuav ua rau muaj kev txawj ntse txhais tau tias yog Lub Neej Yav Tom Ntej rau Kev Ua Lag Luam Lag Luam

Nws tsis yooj yim ntseeg tias email tau nyob ntawm thaj tsam 45 xyoos. Cov neeg lag luam feem ntau niaj hnub no tsis tau nyob hauv lub ntiaj teb yam tsis muaj email. Tsis tau txawm tias tau xaws rau hauv cov ntaub ntawm lub neej txhua hnub thiab kev ua lag luam rau peb thiaj li ntev heev, cov neeg siv email kev paub tau hloov zuj zus me me txij li thawj cov lus xa hauv xyoo 1971. txhua lub sijhawm nyob qhov twg, tab sis cov txheej txheem yooj yim