Vim li cas Pab Pawg Sib Txuas Yog Qhov Tseem Ceeb Tshaj Li Koj Martech Txawv

Simo Ahava atypical qhov pom ntawm cov ntaub ntawv zoo thiab cov kev sib txuas lus freshened tuaj rau tag nrho cov chaw so ntawm lub Go Analytics! lub rooj sib tham. OWOX, tus thawj coj MarTech hauv thaj chaw CIS, tau txais tos ntau txhiab tus kws tshaj lij tuaj koom txoj kev sib sau no los qhia lawv cov kev paub thiab cov tswv yim. OWOX BI Pab Pawg koj xav kom koj xav txog lub tswvyim uas Simo Ahava, uas yog qhov muaj peev xwm ua rau koj txoj kev lag luam loj tuaj. Cov Txheej Txheem Zoo Ntawm Cov Ntaub Ntawv thiab Lub Koom Haum Zoo