7 Piv Txwv uas Qhia Tau Tias Muaj Zog Npaum AR Yog Kev Lag Luam

Koj puas tuaj yeem xav txog qhov chaw nres tsheb npav uas tuaj tos koj thaum tos? Nws yuav ua rau koj lub hnub lom zem dua, puas yog? Nws yuav cuam tshuam koj ntawm txoj kev ntxhov siab uas tswj hwm txhua hnub hauv tsev. Nws yuav ua rau koj luag ntxhi. Vim li cas cov khw muag khoom tsis tuaj yeem xav txog txoj kev muaj tswv yim zoo los txhawb lawv cov khoom? Huag tos; lawv twb tau ua tiav! Pepsi coj kev paub zoo li no rau London cov neeg caij tsheb rov qab xyoo 2014! Chaw tos tsheb npav thauj cov neeg hauv kev lom zem hauv ntiaj teb ntawm neeg txawv teb chaws,