Jonathan Tomek

Jonathan Tomek ua tus Lwm Thawj Coj, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Txhim Kho ntawm Digital Element. Jonathan yog tus kws tshawb fawb txog kev hem thawj rau lub caij nyoog nrog keeb kwm ntawm lub network forensics, kev tswj xyuas qhov xwm txheej, kev tshuaj xyuas malware, thiab ntau lwm yam txuj ci thev naus laus zis.