Chili Piper: Kev Txiav Txim Siab Txuas Sij Hawm App rau Inbound Lead Conversion

Kuv sim muab koj cov nyiaj rau koj - vim li cas koj thiaj li ua nws nyuaj? Qhov no yog qhov xav tau thoob plaws ntau tus neeg yuav khoom B2B. Nws yog 2020 - vim li cas peb tseem siv lub sijhawm tsis txaus siab rau peb cov neeg yuav khoom (thiab peb tus kheej) lub sijhawm nrog ntau cov txheej txheem tiv thaiv txheej txheem? Kev sib tham yuav tsum siv sijhawm ntev rau phau ntawv, tsis yog hnub. Cov xwm txheej yuav tsum yog rau kev sib tham uas muaj nuj nqis, tsis yog hais txog mob taub hau. Cov email yuav tsum tau teb hauv feeb, tsis ploj hauv koj lub inbox. Txhua kev sib cuam tshuam ntawm