5 Freshman Social Media Faux Pas

Raws li ib tug laus kawm ntawv qib siab, Kuv saib rov qab rau kuv lub tsev kawm qeb siab tshiab xyoo lis xaus nrog qhov kev poob ntsej muag, thiab kuv paub tseeb tias kuv tsis nyob ib leeg. Nws yog tej zaum muaj pov thawj kev tshawb fawb pom tau hais tias thaum ntau txhiab tus hnub nyoog 18 xyoos tau mus rau qhov kev sib txawv txawv, tib neeg kev xav tau pib hauv thiab txhua tus neeg mob siab rau txhua yam. Thaum lub caij freshman orientation, koj yog zaum zoo phooj ywg nrog txhua tus koj tau ntsib, thiab tus txiv leej tub koj tau ntsib ntawm