Cov 3 Ntawv Tshaj Tawm Txhua B2B CMO Yuav Tsum Tau Los Yug thiab Vam Meej Xyoo 2020

Thaum cov thawj coj kev lag luam tuaj yeem nkag mus rau ntau txhiab cov ntsiab lus cov ntsiab lus thiab ntau pua daim ntawv tshaj tawm, lawv yuav tsis raug tsom rau cov uas cuam tshuam ntau rau kev lag luam.