Kev Kho Mob Digital's Flip Ua Kev Yuav, Kev Tswj, Kev Ua Kom Zoo, thiab Ntsuas Tshaj-Qhov-Sab (OTT) Kev Tshaj Tawm Yooj Yim

Kev tawg hauv kev tshaj xov xwm kev xaiv, cov ntsiab lus, thiab kev saib hauv lub xyoo dhau los tau ua Tshaj Tawm-Tshaj-Tshaj (OTT) tshaj tawm tsis tuaj yeem tsis quav ntsej rau cov npe thiab cov koom haum uas sawv cev rau lawv. OTT yog dab tsi? OTT hais txog kev pabcuam tshaj tawm xov xwm uas muab cov ntsiab lus tshaj tawm hauv lub sijhawm tiag lossis xav tau hauv internet. Lub sij hawm dhau-tshaj-txhais tau tias tus muab kev pabcuam cov ntsiab lus mus rau saum cov kev pabcuam internet xws li web browsing, email, thiab lwm yam.