12 Lub Cim Hom: Tus Twg Yog Koj?

Peb txhua tus xav tau ib txoj kev ncaj ncees hauv qab no. Peb niaj hnub saib txog cov phiaj xwm kev lag luam zoo nkauj uas yuav txuas rau peb cov neeg tuaj saib thiab ua peb cov khoom tsis muaj kev cuam tshuam hauv lawv lub neej. Dab tsi peb tsis tshua paub yog tias kev sib txuas yog kev sib raug zoo. Yog tias koj tsis paub meej txog koj tus kheej, tsis muaj leej twg yuav los nrog koj nyiam. Nws yog qhov tseem ceeb koj nkag siab tias koj lub hom yog leej twg, thiab koj yuav tsum tau pib nrog kev sib raug zoo nrog leej twg