Neuro Tsim Dab Tsi?

Neuro Design yog qhov tshiab thiab loj hlob teb uas siv kev pom ntawm lub siab rau sab nrauv kom pab txhawm rau ua cov qauv zoo dua qub. Cov kev pom no tuaj yeem los ntawm ob lub hauv paus ntsiab lus: Cov ntsiab cai dav dav ntawm Neuro Tsim kev coj ua zoo tshaj plaws uas tau muab los ntawm kev tshawb fawb ntawm tib neeg kev xav thiab tib neeg lub siab xav ntawm lub zeem muag. Cov no suav nrog cov khoom xws li thaj chaw twg hauv peb lub chaw siv hluav taws xob tau nkag siab ntau rau kev ceeb toom cov khoom pom, yog li pab cov neeg tsim qauv tsim