Txia Koj Lub Cev Muag Khoom los ntawm Cov Khoom Siv Ntau Tshaj

Kuv raug caw tuaj koom nrog qhov kev sib tham tsis ntev los no ntawm Lub Rooj Tswjhwm Saib Xyuas Muag Khoom Lub Rooj Sib Tham Muag Khoom hauv Atlanta. Cov kev sib tham tau tham txog Kev Muag Khoom Hloov Kho, nrog cov kws teeb tsa tau muab lawv cov kev xav thiab kev nkag siab txog cov kev coj ua zoo tshaj plaws thiab muaj txiaj ntsig zoo tseem ceeb. Ib ntawm thawj cov ntsiab lus sib tham tau sim txhais lub ntsiab lus nws tus kheej. Kev hloov pauv yog dab tsi? Yog nws overused thiab tejzaum nws hyped? Qhov kev pom zoo dav dav yog tias, tsis zoo li cov khoom muag lossis cov khoom muaj peev xwm,