3 Cov Lus Qhia los ntawm Cov Neeg Siv Khoom Tshwj Xeeb

Kev sau cov neeg siv khoom tawm tswv yim yog thawj kauj ruam pom tseeb hauv kev muab kev paub zoo rau cov neeg siv khoom. Tab sis nws tsuas yog thawj kauj ruam. Tsis muaj dab tsi ua tiav tshwj tsis yog tias cov lus tawm tswv yim ua qee yam ntawm kev nqis tes ua. Ntau zaus cov lus tawm tswv yim tau sau, sib sau ua ib lub database ntawm cov lus teb, tshuaj xyuas dhau sijhawm, cov ntawv tshaj tawm tau tsim, thiab thaum kawg kev nthuav qhia tau pom zoo hloov pauv. Txog thaum ntawd cov neeg siv khoom uas tau muab cov lus tawm tswv yim tau txiav txim siab tias tsis muaj ib qho ua tiav nrog lawv cov tswv yim thiab lawv tau ua