Tsib txoj hauv kev cuam tshuam kab lis kev cai hauv koj li phiaj xwm Kev Lag Luam

Cov tuam txhab feem ntau saib lawv cov kab lis kev cai rau ntawm ib qho loj dua, ntuav tawm tag nrho lub koom haum. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau siv koj lub koom haum cov kev coj noj coj ua hauv txhua txoj haujlwm sab hauv, suav nrog koj pab pawg kev lag luam. Tsis tsuas yog nws ua kom haum koj cov tswv yim nrog tag nrho cov hom phiaj ntawm koj lub tuam txhab, tab sis nws teeb tsa tus qauv rau lwm lub tuam tsev ua raws txoj cai. Nov yog qee qhov koj cov tswv yim kev lag luam tuaj yeem cuam tshuam koj lub koom haum cov kev coj noj coj ua: 1. Teem tus thawj coj kev coj noj coj ua.