Sam Thiaj Tsis Tau Siv Sij Hawm Los Kho Peb Txoj Haujlwm

Muaj kev hloov pauv ntau ntawm txoj kev peb ua haujlwm nyob rau lub hlis tsis ntev los no uas qee yam ntawm peb yuav tsis paub tam sim ntawd cov kev hloov tshiab uas twb tau txais lub zog ua ntej muaj kev sib kis thoob ntiaj teb. Raws li cov neeg ua lag luam, chaw ua haujlwm thev naus laus zis tseem coj peb los nyob ze ua ib pab neeg yog li peb tuaj yeem pab peb cov neeg siv khoom hauv cov sijhawm ntxhov siab no, txawm tias thaum peb tshawb xyuas cov kev cov nyom hauv peb lub neej. Nws yog qhov tseem ceeb kom ua ncaj ncees nrog cov neeg siv khoom, raws li