XML Acronyms

XML

XML yog lub ntsiab lus rau eXtensible Markup Lus.

Ib hom lus cim siv los encode cov ntaub ntawv hauv ib hom ntawv uas tib neeg nyeem tau thiab tshuab nyeem tau.