TXT Acronyms

TXT

TXT yog lub ntsiab lus rau Ntawv Sau.

TXT cov ntaub ntawv yog hom Domain Name System (DNS) cov ntaub ntawv uas muaj cov ntaub ntawv xov xwm rau cov chaw sab nraud ntawm koj lub npe. Koj ntxiv cov ntaub ntawv no rau koj qhov chaw sau npe. Lawv feem ntau siv los txheeb xyuas cov tswv cuab ntawm lub npe thiab teeb tsa email authentication cov ntaub ntawv.