TCPA Cov ntsiab lus

TCPA

TCPA yog lub ntsiab lus rau Xov Tooj Txoj Cai Kev Tiv Thaiv Cov Neeg Siv.

Txoj cai hauv Tebchaws Meskas no tau dhau los hauv xyoo 1991 thiab txwv tsis pub siv lub tshuab hu xovtooj tsis siv neeg, xovtooj dag lossis suab kaw cia, SMS ntawv, thiab fax tshuab. Nws kuj tseem qhia txog ntau yam kev xav tau rau lub tshuab fax, autodialers, thiab lub suab xa xov-tseem ceeb nrog cov kev cai uas yuav tsum muaj kev txheeb xyuas thiab cov ntaub ntawv tiv tauj ntawm lub koom haum siv lub cuab yeej kom muaj nyob rau hauv cov lus.