SME Acronyms

SME

SME yog lub ntsiab lus rau Cov lag luam me thiab nruab nrab.

n Cov European Union, Cov Lag Luam Me thiab Nruab Nrab Nruab Nrab yog cov koom haum ntawm qhov loj me raws li ntsuas los ntawm cov neeg ua haujlwm. Cov lag luam me muaj tsawg dua 50 tus neeg ua haujlwm thiab cov lag luam nruab nrab muaj ntau dua 50 tab sis tsawg dua 250 tus neeg ua haujlwm. Cov ntawv luv SMB yog siv hauv Tebchaws Meskas thiab txawv ntawm kev piav qhia.