SMB Cov ntsiab lus

SMB

SMB yog lub ntsiab lus rau Kev Lag Luam Me Me thiab Nruab Nrab.

Cov lag luam me thiab nruab nrab yog cov koom haum ntawm qhov loj me, xws li cov neeg ua haujlwm lossis cov nyiaj tau los txhua xyoo. Yog tias ntsuas los ntawm cov neeg ua haujlwm suav, cov lag luam me yog cov uas muaj tsawg dua 100 tus neeg ua haujlwm thiab cov tuam txhab nruab nrab yog cov koom haum uas muaj 100 txog 999 tus neeg ua haujlwm. Yog tias ntsuas hloov los ntawm cov nyiaj tau los txhua xyoo, lawv yog cov koom haum uas muaj tsawg dua $ 50 lab hauv cov nyiaj tau los txhua xyoo thiab nruab nrab lossis cov koom haum uas ua tau ntau dua $ 50 lab tab sis tsawg dua $ 1 billion. Cov ntawv luv SME yog siv los ntawm sab nraud Tebchaws Meskas.