ROI Cov Lus Cim

ROI

ROI yog lub ntsiab lus rau Rov qab los ntawm peev.

Kev ntsuas kev ua tau zoo uas ntsuas cov txiaj ntsig tau txiaj ntsig thiab suav nrog cov qauv ROI = (cov nyiaj tau los - nqi) / nqi. ROI tuaj yeem pab koj txiav txim siab seb qhov peev txheej muaj peev xwm tsim nyog rau cov nqi ua ntej thiab tsis tu ncua lossis yog tias kev nqis peev lossis kev siv zog yuav tsum tau txuas ntxiv lossis txiav tawm.