PIB Acronyms

PII

PII yog lub ntsiab lus rau Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Kheej.

Txhua yam ntaub ntawv ntsig txog tus neeg uas txheeb tau. Cov tuam txhab yuav siv cov ntaub ntawv no los txheeb xyuas, tiv tauj, lossis nrhiav ib tus neeg, lossis txheeb xyuas ib tus neeg hauv cov ntsiab lus. Kev cia ntawm PII feem ntau ntxiv kev ruaj ntseg, kev cai lij choj, lossis kev ua raws cai hauv ib lub koom haum vim nws yog ib qho kev txhawj xeeb rau cov ntaub ntawv xau nrog rau lub hom phiaj rau hackers.