MRR Cov Lus Cim

MRR

MRR yog lub ntsiab lus rau Nyiaj Tau Los Txhua Lub Hlis.

Qhov nruab nrab txhua hli cov nyiaj tau los ntsuas ib tus neeg siv khoom lossis nruab nrab ntawm cov neeg siv khoom. Cov kev pabcuam raws li kev tso npe siv MRR los kwv yees cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los loj hlob.