LACSLink Acronyms

LACSLink

LACSLink yog lub ntsiab lus rau Locatable Address Conversion System Link.

Cov ntaub ntawv ruaj ntseg ntawm cov chaw nyob hloov dua siab tshiab, thiab suav nrog hloov chaw nyob nyob deb nroog mus rau qhov chaw nyob hauv nroog. Nws kuj hloov chaw nyob uas twb muaj lawm renamed los yog renumbered. LACSLink yog ib txoj hauv kev uas tau txais qhov chaw nyob tshiab rau cov nroog hauv nroog uas tau siv 911 sys xwm txheej ceev.

Tau qhov twg los: Melissa