CSS Acronyms

CSS

CSS yog lub ntsiab lus rau Cascading Style Sheets.

Ib txoj hauv kev khaws thiab siv qhov kev nthuav qhia ntawm cov ntaub ntawv sau ua hom lus xws li HTML siv browser. CSS yog lub hauv paus thev naus laus zis ntawm World Wide Web, nrog rau HTML thiab JavaScript