CPM Cov Lus Cim

CPM

CPM yog lub ntsiab lus rau Nqi-ib mais.

Tus nqi-ib-Mile (lossis tus nqi-ib-txhiab) yog lwm txoj kev tshaj tawm siv los them rau kev tshaj tawm. Txoj kev no them rau 1000 qhov kev xav (M yog tus lej Roman rau 1000). Cov neeg tshaj tawm raug them rau txhua lub sijhawm lawv pom, tsis yog pes tsawg zaus nws tau nyem.