CPC Cov Lus Cim

CPC

CPC yog lub ntsiab lus rau Nqi Rau Ib Tug Nias.

Qhov no yog ib txoj kev tshaj tawm siv los them rau qhov chaw tshaj tawm ntawm lub vev xaib. Cov neeg tshaj tawm tsuas yog them rau qhov kev tshaj tawm thaum nws raug nyem, tsis yog rau kev nthuav tawm. Nws tuaj yeem tshwm sim rau ntau pua lub vev xaib lossis nplooj ntawv, tab sis tshwj tsis yog nws tau ua raws li, tsis muaj nqi.