CISO Acronyms

CISO

CISO yog lub ntsiab lus rau Tus Thawj Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Cov Ntaub Ntawv.

Tus thawj tswj hwm qib siab hauv ib lub koom haum muaj lub luag haujlwm los tsim thiab tswj xyuas lub zeem muag ntawm kev lag luam, lub tswv yim, thiab cov kev pab cuam los xyuas kom meej cov ntaub ntawv cov cuab tam thiab thev naus laus zis muaj kev tiv thaiv txaus.