CCPA Acronyms

CCPA

CCPA yog lub ntsiab lus rau California Consumer Privacy Act.

Lub xeev txoj cai lij choj npaj los txhim kho txoj cai ntiag tug thiab kev tiv thaiv neeg siv khoom rau cov neeg nyob hauv California, Tebchaws Meskas.