CAGR Cov ntsiab lus

CAGR

CAGR yog lub ntsiab lus rau Sau Cov Ntaus Kev Loj Hlob Txhua Xyoo.

Qhov nruab nrab txhua xyoo ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev loj hlob ntawm ob xyoos muab, piv txwv tias kev loj hlob yuav tshwm sim ntawm tus nqi exponentially compounded.

Tau qhov twg los: Gartner