BDBP Acronyms

BDBP

BDBP yog lub ntsiab lus rau Brand Persona Kev Txiav Txim Siab.

Cov npe ntawm cov laj thawj uas yuav ua rau ib ntu tshwj xeeb ntawm koj lub hom phiaj cov neeg tuaj saib yuav ib yam dab tsi los ntawm koj thiab tseem yog vim li cas uas yuav qhia lawv tsis txhob ua.