BANT Acronyms

BANT

BANT yog lub ntsiab lus rau Txoj Cai Kev Siv Nyiaj Yuav Tsum Ncua Sij Hawm.

termine whether it’s the right time to sell to a prospect.