ASIN Acronyms

ASIN

ASIN yog lub ntsiab lus rau Amazon Standard Identification Number.

Ib tus cim tshwj xeeb ntawm 10 tsab ntawv thiab / lossis tus lej rau cov khoom lag luam muab los ntawm Amazon.com rau kev txheeb xyuas cov khoom lag luam hauv lawv qhov chaw lag luam e-lag luam. Rau cov phau ntawv, ASIN yog ISBN.